SKUPINSKO SVETOVANJE: TUDI MAMICE RASTEMO

Mnoge mamice so v svojem ritmu življenja nekoliko pozabile nase, izgubile stik s seboj in želijo razviti več posluha do sebe. Želijo okrepiti stik s svojim telesom in bolje razumeti, kaj jim sporoča. Strokovnjakinja jih bo vodila, da se bodo naučile ljubeče komunicirati s seboj ter drugimi, reševati konflikte in si znale postaviti lastno vrednost. Ponovno se bodo naučile slišati sebe in svoje potrebe, poiskale bodo stik z lastnim telesom. Skupina bo pripomogla k temu, da se bodo počutile varne in slišane, preko izkušenj drugih mamic pa tudi ugotovile, da zares niso same. 


KOMU JE NAMENJENO?

Mamicam, ki imajo težave, stiske, težke izkušnje, ali nerešena vprašanja v zvezi z družinskim življenjem in življenjem v širšem družbenem kontekstu.


KAKO SE VKLJUČIM?

S predhodnim naročilom: telefonsko / preko e-maila 


KAKO POTEKA?

Ustvari se zaključena skupina 6 mamic s podobnimi interesi, dilemami, stiskami ali vprašanji.

Obravnava poteka v mirnem okolju, zagotovljena je zaupnost znotraj skupine. Posamezna obravnava traja 90 min

Po vsaki obravnavi je potrebno tudi delo v domačem okolju, v lastni družini.