NAŠA ZGODBA

Ideja o dejavnosti, ki bi spodbujala CELOSTNI RAZVOJ OTROK in ob tem krepila starševske kompetence, se je rodila med kliničnim delom z otroci in njihovimi starši. Želela sem si, da bi vsi otroci dobili možnost uresničiti kar največ svojega potenciala, starši pa bi jih pri tem, opremljeni z znanjem in veščinami, lahko podprli. 

Sodobni način življenja otroke mnogokrat prikrajša za primarno pridobivanje izkušenj preko opazovanja in posnemanja staršev. Otroci ne pridobijo zadostnega števila senzornih in gibalnih izkušenj, imajo premalo socialnih interakcij ali spodbud za razvijanje komunikacije. Če k temu dodamo uporabo elektronskih zaslonov v zgodnjem otroštvu, je škoda še toliko večja. Igra, kot osnovna otrokova metoda učenja, bi morala imeti pomembno vlogo pri vzgoji vsakega otroka. Druženje otrok brez staršev postaja čedalje redkejše, tudi zaradi otrokove varnosti in tako otrok ne uspe razvijati občutka odgovornosti, ne pridobi lastnih izkušenj, ki so zelo pomembne za psihološki in čustveni razvoj vsakega posameznika. 

Najboljša rešitev je vedno preventiva. Ideja o programih, ki bi zdravim otrokom in njihovim družinam nudili pomoč pri razvijanju otrokovih potencialov, je povezana z življenjskimi uspehi in cilji otrok. Programi so zastavljeni že kot priprava na samo rojstvo otroka in ustvarjanje družine, kot osnovne celice družbe. V nadaljevanju so programi usmerjeni na pravilen razvoj dojenčka, malčka in šolarja. Spodbujanje otrokovih sposobnosti poteka tudi v okviru skupinskih taborov, programov za nadarjene otroke, za otroke športnike in tudi preko različnih tematskih, v rast in razvoj usmerjenih delavnic za otroke.

V kolikor se otrok rodi s težavami ali so le-te ugotovljene po rojstvu, potrebuje posebno in strokovno obravnavo tako v sklopu zdravstva kot v sklopu vzgojno-izobraževalnih ustanov. Pri otrocih s posebnimi potrebami je to sistemsko urejeno in zagotovljeno. Tako so tudi programi v slopu našega Razvojenga centra za otroke s težavami individualno sestavljeni in prilagojeni posameznemu otroku. 

Za zdravje in srečo vsakega otroka je najpomembnejša njegova družina. Pristop k obravnavam otrok mora zato biti celosten, usmerjen v družino.

Valentina Golob, dr.med., spec.ped.

 

VREDNOTE

Naše delovanje, razvoj in načrti za prihodnost temeljijo na naslednjih vrednotah:

 

VIZIJA

  • Ustvariti visoko kakovostne programe za spodbujanje rasti in razvoja otrok ter staršev.
  • Delovati v dobro otrok in staršev ter izboljšati kvaliteto družinskega življenja.
  • Pridobiti k sodelovanju še več srčnih strokovnjakov.
  • Postati prepoznavni center za krepitev celostnega razvoja otrok in staršev v Sloveniji.