MALI METULJČKI

Če dojenček sledi razvojnim mejnikom, rabi samo zdravo spodbudno okolje za harmonični razvoj. V kolikor pa razvojnih mejnikov za svojo starost ne dosega ali se kažejo odstopi od normalno potekajočega razvoja, rabi dodatne in pravilne spodbude. V strokovno vodeni situaciji se preko igre in gibanja vzpodbuja dojenčka, nauči se ga pravilnih gibalnih vzorcev, krepi se celosten napredek. S tem se odpravi mnogo težav kasnejšega otroškega obdobja kor so npr. slaba drža, nezaželeni gibalni vzorci, ploska stopala, pomanjkljive čutno-gibalne izkušnje, povišan ali znižan mišični tonus. 


KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Dojenčkom, ki imajo gibalne težave na področju grobe in fine motorike ali pri drugih odstopanjih od normalno potekajočega razvoja.  


KAKO SE VKLJUČITI V PROGRAM?

Po predhodnem pediatričnem razvojnem pregledu ALI vsaj eni individualni nevrofizioterapiji. S tem dojenčka (njegov potek razvoja, zmožnosti in potrebe) spozna terapevt in ga tako vključi v primerno skupino


KAKO POTEKA PROGRAM?

Skupina je omejena na 3 dojenčke s podobnimi težavami ter podobne starosti (oziroma glede na razvojne mejnike)