INDIVIDUALNE TERAPIJE IN OBRAVNAVE

Če prihaja v dojenčkovem ali otrokovem razvoju do odstopov od normale, le-ta potrebuje individualni načrt terapij ter obravnav.

 

KOMU SO NAMENJENE?

Dojenčkom in otrokom s težavami v razvoju na katerem koli od razvojnih področij. 

 

KAKO SE VKLJUČITI?

Po pediatričnem razvojnem pregledu, kjer se opredeli otrokov razvoj in se določi vrsta ter obseg terapije v dogovoru s starši.

Obravnavanje dojenčka ali otroka v drugih ustanovah ne ovira vključitve v individualne terapije.


KAKO POTEKA?

Terapija je prilagojena otrokovim potrebam in zmožnostim ter sledi zastavljenim ciljem. 

Traja 30-50 min, izvaja se preko igre z otrokom

Med in po terapiji starši prejmejo navodila ter napotke za delo v domačem okolju. 

Terapevt predvidi datume terapij po dogovoru s starši. 

Po končanih predvidenih ali željenih terapijah lahko otrokov napredek na željo staršev oceni specialist pediater.

  

FIZIOTERAPIJA OTROK

Rast in oblikovanje okostja, tudi hrbtenice, poteka od rojstva pa do zaključka otrokove rasti. Ker je dandanes raznolikega, celostnega in prostega gibanja otrok premalo, je tudi stimulacije za zdrav razvoj okostja z mišicami in vezivnimi tkivi manj. Tako prihaja do mnogih zdravstvenih težav otrok sodobnega časa (slabe drže, ploska stopala, nepravilni vzorci hoje in sedenja,…). Temu se lahko pridružijo bolečine, slabše ravnotežje, težave pri koordinaciji ali na področju grobe in fine motorike, slabša grafomotorika itd.
 

RAZVOJNA NEVROFIZIOTERAPIJA 

Plod tekom nosečnosti plava v plodovnici in lahko razvije ter okrepi mišice le toliko, kolikor mu to dopušča utesnjen in majhen prostor v maternici. Mišice novorojenčkov, še posebej prezgodaj rojenih, so zato minimalno razvite. Novorojenček med in po porodu doživlja veliko fiziološko spremembo. Po rojstvu prične nanj delovati sila gravitacije. Ta mu oteži gibanje, hkrati pa predstavlja povod za razvoj mišic in skeleta. Želimo, da otrok razvije pravilne vzorce gibanja, zato je pomembno, da z njim rokujemo pravilno že od samega rojstva dalje. Omogočanje otroku, da pridobiva različne senzorne in motorične izkušenje ter nudenje pravilnih vzpodbud zaobjema koncept razvojno nevrološke obravnave. Vse to vpliva na otrokov nadaljnji psihofizični razvoj in ima zato velik pomen, še posebej pri otrocih s težavami v razvoju

  

BOWNOVA TERAPIJA

Je nežna manualna terapija izvedena na vezivno-mišičnem tkivu. Sprosti mišično napetost, prenaša se na živčni in limfni sistem. Telo spodbudi k naravnemu procesu samouravnavanja in samozdravljenja

Ta naravna sposobnost je lahko pri dojenčkih zmanjšana zaradi težav v nosečnosti ali porodne travme. Tudi zaradi nezrelosti dojenčkovega živčnega sistema ali stresno-čustvenih stanj, ki jih doživlja, lahko prihaja do neravnovesij v telesu, kar se kaže s kliničnimi težavami.

Otrokom lahko pomagamo pri:

 • Trebušnih kolikah, težavah z gastroezofagealnim refluksom, zaprtosti, napihnjenosti trebuščka
 • Nemirnosti in razdražljivosti
 • Mišični napetosti, različnih asimetrijah telesa ali poškodbah mehkega tkiva
 • Težavah s sesanjem in požiranjem
 • Bolečinah pri izraščanju zob
 • Ponavljajočih bronhitisih ali laringitisih, težavah z astmo

Poteze so izredno nežne, izvedene na točno določenih mestih in v točno določenem zaporedju, s krajšimi premori, ki služijo telesu, da vneseno informacijo sprejme in nanjo odreagira. Pri terapiji ne gre za masažo, ampak za določeno zaporedje specifičnih potez s prsti, ki vključujejo tudi rahel pritisk. Pri obravnavi dojenčkov in malčkov se poteze večinoma izvajajo na hrbtu, trebuhu, vratu ter čeljusti, glede na klinične težave, pa so možna tudi druga mesta. Osredotoča se na mesta, kjer se nahajajo napetosti ali omejitve.

Terapija sprosti zakrčenost in napetost mičično – vezivnega tkiva. S sprostitvijo mišične napetosti se lahko odpravijo refluks in kolcanje, spodbudita se dihalna in prebavna funkcija v telesu. Med samo terapijo ali kmalu po njej lahko opazimo, da se dojenček umiri ali postane celo malo zaspan. 

Vsak dojenček ali otrok sta individualna. Nekaterim zadošča že ena terapija, običajno pa se izvede 3 do 5 terapij. Število obravnav je odvisno tako od kompleksnosti težav kot tudi od tega ali v terapije vključimo tudi dojenčkovo mamo za lažjo poporodno regeneracijo in podporo. 

Bownova terapija se izkazala kot uspešna terapija na različnih področjih in se lahko uporablja v vseh starostnih obdobjih.

 

KINEZIOTAPING

Je tehnika, kjer s pomočjo lepljenja elastičnih trakov spodbudimo naravni proces samozdravljenja in zavedanja telesa. S trakovi spodbudimo nevrološki in cirkulacijski sistem. Namestimo jih na določeno mesto s specifično tehniko, katere namen je povečati krvni ali limfni pretok, zmanjšati bolečino ter stimulirati ali sprostiti določeno mišico
 

SENZORNA INTEGRACIJA

Je skupek zaznavanja vseh dražljajev, ki jih sprejmemo preko naših čutil. Informacije v naše telo prihajajo preko oči, ušes, vestibularnega sistema, proprioceptivnega sistema ter čutnih celic na koži in sluznicah. Kadar informacij, ki jih dobimo preko čutil ne znamo sprejeti in pravilno razumeti, prihaja do različnih kliničnih težav. 

Znaki,  ki lahko kažejo na  težave s senzorno integracijo:

 • pretirana ali zmanjšana občutljivost na dotik, zvok, vid, okus, vonj ali gibanje
 • težave s koncentracijo in nadzorom čustev, zmanjšana samokontrola, razdražljivost
 • težave z gibanjem, grobo in fino motoriko
 • težave s komunikacijo in govorom

Senzorna integracija v terapiji pomaga otrokom prepoznati dražljaje in na njih odreagirati na način, ki jim  predstavlja čim manjši napor. 

Senzorna integracija pomaga otrokom razviti boljšo držo, ravnotežje, lažje premagovanje sile gravitacije, načrtovanje motorike gibanja,  boljšo koncentracijo, čustveno zrelost, lažje reševanje problemov….
 

SPECIALNO PEDAGOŠKA OBRAVNAVA

Je namenjena osebam, ki imajo razvojne ali učne težave, ki se kažejo na področju osnovnih šolskih veščin, samostojnosti, organizacijskih veščin, spretnostih prilagajanja. 

Najprej se opravi uvodni razgovor, kjer se ugotavljajo otrokova šibka in močna področja: 

 • Branje
 • Pisanje
 • Računanje
 • Groba in fina motorika
 • Stranskost 
 • Zaznavanje
 • Orientacija 
 • Usmerjenost procesov
 • Vedenjske in odzivne značilnosti. 

Za posamezno osebo se pripravi načrt za premagovanje njegovih primanjkljajev oz. razvijanje močnih področij ter nudi podporo staršem pri delu z otrokom doma. 

 

PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA 

Ste že izkusili moč pogovora, ko ste svojo stisko zaupali nekomu od bližnjih, se ob tem razbremenili, obenem pa dobili povsem nov, svež pogled v nastalo situacijo, ki vam je pomagal pri razrešitvi problema? Psihološko svetovanje prinese razbremenitev, uvid v težave, nove ideje za razrešitev in svežo motivacijo. Z učinkovitimi psihološkimi metodami in tehnikami nudimo pomoč, ki posameznika podpre v iskanju rešitev.