ZDRAVI DOJENČKI

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Zdravim dojenčkom za spodbujanje harmoničnega razvoja, kar je še posebej pomembno v tem najzgodnejšem obdobju.


KAKO SE VKLJUČIMO V PROGRAM?

Po pediatričnem razvojnem pregledu, kjer se opredeli otrokov razvoj . (Če pediater pri dojenčku ugotovi kakršnakoli odstopanja v razvoju, ga usmeri v INDIVIDUALNO OBRAVNAVO).


KAKO POTEKA PROGRAM?

Neposredno delo z dojenčkom in predaja znanja staršem potekata v majhni skupini do največ 3 dojenčkov hkrati. 

Vključeno je fotografiranje dojenčkov, v kolikor dojenček in starš želita pri tem sodelovati in ustvariti lastni spomin.

 

TRAJANJE

VSEBINA

1h tedensko

Razvoj otroka v prvem letu starosti.

1h tedensko

Pravilno rokovanje z otrokom 1

1h tedensko

Spodbujanje igre in socialne interakcije

1h tedensko

Pridobivanje senzornih izkušenj in Bownova terapija

1h tedensko

Spodbujanje komunikacije in predgovornih veščin

1h tedensko

Pravilno rokovanje z otrokom 2